تماس باما
شنبه-چهارشنبه 16:30-8:00
info@ebehparvar.com
شنبه 4 خرداد 1398 تحلیل تکنیکال

تبرک980304

مقاومت بسیار مهم و حیاتی سهم محدوده 300 تومان است در صورت تثبیت بالای 300 تومان خرید سهم بسیار کم ریسک می باشد و هدف اول آن 343 تومان می باشد.


alt
تپمپی980722
alt
نمرینو980304
alt
وحافظ980216
alt
میدکو980216
alt
فباهنر980422
alt
وحافظ980304
alt
سرچشمه980327
alt
غشاذر980327
alt
وخارزم980527
alt
چکارن980307

برچسب ها