تماس باما
شنبه-چهارشنبه 16:30-8:00
info@ebehparvar.com
دوشنبه 27 خرداد 1398 تحلیل تکنیکال

سرچشمه980327

سرچشمه
وضعیت سرچشمه وضعیت خوبی است محدوده 0.5 فیبو محدوده حمایتی برای این سهم حساب می شود. با گذر از محدوده 61.8 فیبو می توان انتظار داشت که سهم در میان مدت بتواند محدوده 580 تومان را تجربه کند.  
 


alt
سرچشمه980307
alt
خاذین980630
alt
تبرک980422
alt
وخارزم 980307
alt
فباهنر980422
alt
بمپنا980307
alt
بمپمنا 980410
alt
کگهر980630
alt
شتوکا980216
alt
رکیش980422

برچسب ها