تماس باما
شنبه-چهارشنبه 16:30-8:00
info@ebehparvar.com
دوشنبه 27 خرداد 1398 تحلیل تکنیکال

سرچشمه980327

سرچشمه
وضعیت سرچشمه وضعیت خوبی است محدوده 0.5 فیبو محدوده حمایتی برای این سهم حساب می شود. با گذر از محدوده 61.8 فیبو می توان انتظار داشت که سهم در میان مدت بتواند محدوده 580 تومان را تجربه کند.  
 


alt
وخارزم980422
alt
میدکو980307
alt
تبرک 980231
alt
شیراز980422
alt
تبرک980307
alt
شتوکا980207
alt
فباهنر980422
alt
وحافظ980216
alt
بساما980307
alt
بساما980422

برچسب ها