تماس باما
شنبه-چهارشنبه 16:30-8:00
info@ebehparvar.com
شنبه 29 تیر 1398 تحلیل تکنیکال

شیراز980422

در حال رسیدن به مقاومت 950 تومان است. در صورت حمایت مناسب از این سهم میتواند به راحتی از مقاومت پیش رو گذر کند اما در صورت افت بازار انتظار می رود به حمایت 900 تومان بازگردد. سهم از لحاظ بنیادی وضعیت خوبی دارد خرید میان مدت گزینه خوبی برای سهم است.


alt
غشاذر980327
alt
تاپیکو980429
alt
ساینا980410
alt
فباهنر980410
alt
غشاذر980304
alt
سرچشمه980304
alt
بساما980307
alt
وحافظ980307
alt
سفارس980527
alt
تبرک980307

برچسب ها