تماس باما
شنبه-چهارشنبه 16:30-8:00
info@ebehparvar.com
شنبه 29 تیر 1398 تحلیل تکنیکال

شیراز980422

در حال رسیدن به مقاومت 950 تومان است. در صورت حمایت مناسب از این سهم میتواند به راحتی از مقاومت پیش رو گذر کند اما در صورت افت بازار انتظار می رود به حمایت 900 تومان بازگردد. سهم از لحاظ بنیادی وضعیت خوبی دارد خرید میان مدت گزینه خوبی برای سهم است.


alt
سفارس980527
alt
بساما980307
alt
رکیش980422
alt
چکارن980307
alt
ونیکی980722
alt
وحافظ980304
alt
بمپمنا 980410
alt
شیراز980623
alt
بمپنا980304
alt
غشاذر980410

برچسب ها