تماس باما
شنبه-چهارشنبه 16:30-8:00
info@ebehparvar.com
شنبه 23 شهریور 1398 تحلیل تکنیکال

سفارس980623

با توجه به واکنش بسیار مهم در محدوده 236 فیبو سهم به سوی هدف اول خود 452 تومان در حال پیش روی است. در صورت بازگشت حد ضرر را می توان محدوده 400 تومان قرار داد.


alt
بمپمنا 980410
alt
EPS
alt
تپمپی980722
alt
فباهنر980422
alt
وخارزم 980307
alt
بساما980327
alt
سرچشمه980304
alt
سرچشمه980307
alt
رکیش980422
alt
فباهنر980327

برچسب ها