تماس باما
شنبه-چهارشنبه 16:30-8:00
info@ebehparvar.com
شنبه 23 شهریور 1398 تحلیل تکنیکال

شیراز980623

با توجه به شکست سقف کانال، می‎توان انتظار داشت که هدف سهم 1200 تومان باشد. احتمال پولبک در این محدوده بسیار زیاد است. اما با توجه به بنیاد خوب سهم می‎توان انتظار داشت که سهم در بلند مدت به محدوده 1400 برسد.


alt
سرچشمه980307
alt
وحافظ980304
alt
بساما980307
alt
وخارزم 980307
alt
شتوکا 98/01/28
alt
کگل 980304
alt
وحافظ980307
alt
وخارزم980422
alt
کگهر980630
alt
فباهنر980327

برچسب ها