تماس باما
شنبه-چهارشنبه 16:30-8:00
info@ebehparvar.com
خواندن مطلب

خاذین980630


تحلیل تکنیکال شنبه 30 شهریور 1398

خواندن مطلب

شیراز980623


تحلیل تکنیکال شنبه 23 شهریور 1398

خواندن مطلب

وخارزم980623


تحلیل تکنیکال شنبه 23 شهریور 1398

خواندن مطلب

سفارس980623


تحلیل تکنیکال شنبه 23 شهریور 1398

خواندن مطلب

سفارس980527


تحلیل تکنیکال یکشنبه 27 مرداد 1398

خواندن مطلب

فباهنر980422


تحلیل تکنیکال شنبه 29 تیر 1398

خواندن مطلب

بساما980422


تحلیل تکنیکال شنبه 29 تیر 1398

خواندن مطلب

وخارزم980422


تحلیل تکنیکال شنبه 29 تیر 1398

خواندن مطلب

بمپنا980307


تحلیل تکنیکال سه شنبه 7 خرداد 1398

خواندن مطلب

غشاذر980307


تحلیل تکنیکال سه شنبه 7 خرداد 1398

خواندن مطلب

چکارن980307


تحلیل تکنیکال سه شنبه 7 خرداد 1398

خواندن مطلب

کگل 980307


تحلیل تکنیکال سه شنبه 7 خرداد 1398

خواندن مطلب

بساما980307


تحلیل تکنیکال سه شنبه 7 خرداد 1398

خواندن مطلب

غشاذر980304


تحلیل تکنیکال شنبه 4 خرداد 1398

خواندن مطلب

مردی که بانک مرکزی انگلستان را شکست داد!!!


مقالات آموزشی شنبه 4 خرداد 1398

خواندن مطلب

وحافظ980231


تحلیل تکنیکال چهارشنبه 1 خرداد 1398

خواندن مطلب

تبرک 980231


تحلیل تکنیکال چهارشنبه 1 خرداد 1398

خواندن مطلب

میدکو980216


تحلیل تکنیکال دوشنبه 16 اردیبهشت 1398

خواندن مطلب

شتوکا980216


تحلیل تکنیکال دوشنبه 16 اردیبهشت 1398

خواندن مطلب

EPS


مقالات آموزشی دوشنبه 2 اردیبهشت 1398

خواندن مطلب

دامین


تحلیل تکنیکال دوشنبه 2 اردیبهشت 1398

خواندن مطلب

کوثر


تحلیل تکنیکال دوشنبه 2 اردیبهشت 1398

خواندن مطلب

شتوکا


تحلیل تکنیکال دوشنبه 2 اردیبهشت 1398

خواندن مطلب

شتوکا 98/01/28


تحلیل تکنیکال چهارشنبه 28 فروردین 1398