تماس باما
شنبه-چهارشنبه 16:30-8:00
info@ebehparvar.com
تالار آدرس شماره تماس
تهران(سعادت آباد- مدیرعامل) تهران ، سعادت آباد ، بلوار شهرداری ، برج سرو ، طبقه9 ، واحد5 ۰۲۱-۲۲۳۶۱۴۸۸
تهران(سعادت آباد - اوراق) تهران ، سعادت آباد ، بلوار شهرداری ، برج سرو ، طبقه۵ ، واحد۵ ۰۲۱-۲۶۷۶۱۵۰۲-۵
تهران (مرکزی) تهران ،خیابان ولیعصر ، خیابان طالقانی ، روبروی خیابان انزلی ، پلاک ۴۴۸ ، طبقه ۳ واحد ۴ ۰۲۱-۶۶۴۷۵۵۲۰
تهران (اسکندری) تهران ،خیابان آزادی ،خیابان اسکندری شمالی ،پلاک ۲۱ ،طبقه ۵ ،واحد ۹ ۰۲۱-۶۶۵۷۶۷۵۰-۷
تبریز تبریز، خیابان ارتش جنوبی ما بین تقاطع چمران و باغشمال روبروی ستاد فرماندهی، کوچه نادر رزاق ، پلاک ۲۷۷، طبقه دوم ۰۴۱-۳۳۵۵۷۵۷۱۵
قم قم،خیابان عطاران ، نبش کوچه دهم ، پلاک ۱۵۶ ، طبقه ۴ ،واحد ۸ ۰۲۵-۳۲۹۴۲۷۰۸
کیش کیش ، خیابان لوپ دیدار ، برج صدف ، تالار بورس کالایی کیش ۰۷۶۴-۴۴۵۳۴۶۴
تهران(سعادت آباد - واحد مالی) تهران ، سعادت آباد ، چهارراه شهرداری ، برج سرو ، طبقه8 ، واحد5 021-22381582
تهران (آیت الله کاشانی) تهران ، خیابان آیت الله کاشانی ، وفاآذر شمالی ،کوچه طالقانی ، پلاک 1 طبقه 3 واحد12 021-44974618
تالار آدرس شماره تماس
تالار اختصاصی بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران (سعادت آباد) تهران ، سعادت آباد ، میدان شهرداری ، برج سرو ، طبقه ۵ واحد ۵ ۰۲۱-۲۶۷۶۱۵۰۲-۵
تالار اختصاصی بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران (طالقانی) تهران ،خیابان ولیعصر ، خیابان طالقانی ، روبروی خیابان انزلی ، پلاک ۴۴۸ ، طبقه ۳ واحد ۴ ۰۲۱-۶۶۴۷۵۵۲۰
شعبه تهران (اسکندری) تهران ،خیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی، پلاک ۲۱ ،طبقه ۵ ،واحد ۹ ۰۲۱-۶۶۵۷۶۷۵۰-۷
شعبه تبریز تبریز، خیابان ارتش جنوبی ما بین تقاطع چمران و باغشمال روبروی ستاد فرماندهی، کوچه نادر رزاق ، پلاک ۲۷۷، طبقه دوم ۰۴۱-۳۳۵۵۷۵۷۱۶
شعبه قم قم ،خیابان عطاران ، نبش کوچه دهم ، پلاک ۱۵۶ ، طبقه ۴ ،واحد ۸ ۰۲۵-۳۲۹۴۲۷۰۸
تالار آدرس شماره تماس
تهران( سعادت آباد) تهران ، سعادت آباد ، میدان شهرداری ، برج سرو ، طبقه۵ ، واحد۵ ۰۲۱-۲۶۷۶۱۵۰۲-۵
تهران (طالقانی) تهران ،خیابان ولیعصر ، خیابان طالقانی ، روبروی خیابان انزلی ، پلاک ۴۴۸ ، طبقه ۳ واحد ۴ ۰۲۱-۶۶۴۷۵۵۲۰
تهران (حافظ) تهران، خیابان حافظ، ساختمان بورس بوراق بهادار تهران، تالار معاملات ۰۲۱-۶۶۷۱۹۱۰
تبریز تبریز، خیابان ارتش جنوبی ما بین تقاطع چمران و باغشمال روبروی ستاد فرماندهی، کوچه نادر رزاق ، پلاک ۲۷۷، طبقه دوم ۰۴۱-۳۳۵۵۷۵۷۱۶
قم قم ، خیابان عطاران ، نبش کوچه دهم ، پلاک ۱۵۶ ، طبقه ۴ ،واحد ۸ ۰۲۵-۳۲۹۴۲۷۰۸
کیش کیش ، خیابان لوپ دیدار ، برج صدف ، تالار بورس کالایی کیش ۰۷۶۴-۴۴۵۳۴۶۴
تالار آدرس شماره تماس
تهران (طالقانی) تهران ،خیابان ولیعصر ، خیابان طالقانی ، روبروی خیابان انزلی ، پلاک ۴۴۸ ، طبقه ۳ واحد ۴ ۰۲۱-۶۶۴۷۵۵۲۰
شعبه شرکت بورس کالا تهران،خیابان طالقانی ، بعد از تقاطع خیابان ولیعصر ، شماره ۳۵۱ ، طبقه همکف ۰۲۱-۸۸۴۹۷۵۴۶