• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  16,660 16,340
  -1.98
  135,426
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  14,110 13,830
  -1.98
  10,478
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  22,450 22,020
  -1.96
  36,467
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  2,400 2,360
  -1.67
  1,268,571
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  12,230 11,990
  -1.96
  5,284
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  38,030 38,000
  -0.03
  1,529,555
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  6,510 6,380
  -2
  165,402
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  52,040 51,190
  -1.99
  169,363
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  3,660 3,590
  -1.91
  462,761
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  5,820 5,710
  -1.89
  270,561
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  14,450 14,210
  -2
  683,528
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  7,780 7,680
  -1.92
  3,532,867
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  6,930 6,800
  -1.88
  37,119
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  21,070 20,670
  -1.99
  202,665
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  2,880 2,830
  -1.74
  23,916
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  3,640 3,640
  -1.89
  66,669,342
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  64,900 64,020
  -1.99
  244,311
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  2,650 2,600
  -1.89
  3,719,018
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  18,540 18,170
  -2
  7,333
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  19,140 19,120
  -1.85
  6,583,030
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  26,550 0
  -5.76
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  20,930 20,530
  -1.96
  77,351
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  105,370 103,280
  -1.99
  2,877
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  68,150 67,160
  -2
  200,329
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  20,660 20,250
  -1.98
  2,569
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  20,990 20,580
  -1.95
  12,496
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  18,870 18,510
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فجر
  56,660 56,570
  -1.99
  1,192,465
 • فلزات اساسی
  فخاس
  30,720 30,110
  -1.99
  1,180
 • فلزات اساسی
  فخوز
  11,990 11,990
  -1.96
  14,466,450
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  48,390 47,530
  -2
  113,530
 • فلزات اساسی
  فولاد
  11,390 11,610
  0.09
  77,302,357
 • فلزات اساسی
  فروس
  4,870 4,780
  -1.85
  67,184
 • فلزات اساسی
  فرآور
  37,770 37,070
  -1.98
  95,669
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  6,130 6,010
  -1.96
  267,141
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  11,150 11,010
  -1.96
  3,619,994
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  2,760 2,710
  -1.81
  231,191
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  16,860 16,820
  -1.98
  6,185,154
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  3,030 2,980
  -1.97
  2,385,569
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  10,790 10,590
  -1.94
  142,346
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  10,870 10,800
  -2
  3,125,899
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  24,930 24,540
  -2
  714,043
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  12,500 12,410
  -1.97
  2,506,708
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  3,360 3,360
  0
  23,398,323
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  188,280 184,530
  -2
  993
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  25,860 26,210
  2.82
  3,079,221
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  2,530 2,480
  -1.98
  497,840
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  22,080 21,660
  -1.99
  84,029
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  16,650 16,360
  -1.98
  369,251
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  22,560 22,110
  -1.99
  2,648
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  11,170 10,950
  -1.97
  7,259
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  11,150 11,000
  -1.96
  3,222,265
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  16,150 15,890
  -1.97
  1,441,197
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  6,590 6,460
  -1.97
  114,542
 • مخابرات
  اخابر
  10,480 10,280
  -1.91
  65,815
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  56,090 55,830
  -1.81
  621,233
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  32,750 32,120
  -1.98
  36,693
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  5,430 5,390
  -1.82
  5,770,916
 • فلزات اساسی
  فملی
  12,860 12,720
  -1.93
  3,862,202
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  15,210 14,910
  -1.97
  3,120
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  16,850 16,520
  -1.96
  16,605
 • فلزات اساسی
  فنوال
  26,560 26,040
  -1.99
  46,968
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  53,060 52,980
  -2
  978,407
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  11,530 11,300
  -1.99
  14,122
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  15,690 15,380
  -1.98
  2,098
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  54,140 53,060
  -1.99
  2,477
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  4,920 4,830
  -1.83
  197,460
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,780 3,790
  2.43
  107,528,945
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  50,320 49,380
  -1.98
  59,735
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  36,790 36,110
  -1.98
  217,719
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  27,850 27,330
  -1.97
  101,673
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  21,420 21,260
  -1.98
  2,076,340
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  15,710 15,400
  -1.97
  4,519
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  276,430 273,910
  -1.4
  131,222
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  41,360 40,770
  -2
  677,855
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  11,730 11,690
  -1.93
  8,343,429
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  26,730 26,730
  -1.98
  5,274,443
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  50,620 50,010
  -2
  785,314
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  23,880 23,410
  -1.97
  16,235
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  5,790 5,680
  -1.9
  16,829
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  26,930 26,460
  -2
  223,751
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  3,680 3,610
  -1.9
  96,267
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  19,510 19,130
  -2
  92,602
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  47,110 46,840
  -1.99
  740,131
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  20,900 20,490
  -1.96
  3,727
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  13,440 13,220
  -1.93
  1,203,040
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  16,900 16,570
  -1.95
  1,800
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  20,630 20,220
  -1.99
  13,775
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  16,070 15,750
  -1.99
  27,080
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  18,580 18,570
  -1.95
  10,010,899
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  44,190 43,800
  -1.99
  621,144
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  37,440 37,990
  0.93
  4,361,175
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  53,410 52,600
  -1.99
  223,179
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  25,580 25,250
  -1.98
  732,517
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  10,220 10,190
  -0.78
  3,169,796
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  10,000 9,810
  -2
  303,852
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  12,750 12,680
  -1.93
  4,794,865
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  74,410 72,990
  -1.99
  28,459
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  31,400 30,780
  -1.97
  1,752
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  18,230 17,870
  -1.97
  14,653
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  4,330 4,300
  -1.83
  6,441,481
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  12,130 11,960
  -1.97
  1,194,127
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  7,310 7,190
  -1.91
  881,480
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,640 2,590
  -1.89
  1,389,286
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  6,890 6,890
  -13.06
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  28,670 28,100
  -1.99
  5,681
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  20,660 20,250
  -1.98
  16,526
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  6,370 6,250
  -1.88
  139,036
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  8,620 8,540
  -1.95
  3,166,695
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  6,950 6,840
  -1.87
  1,192,883
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  27,480 26,970
  -2
  246,936
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  17,850 17,480
  0.06
  10,676,577
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  26,250 26,050
  -1.99
  1,161,680
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  41,370 40,570
  -1.98
  35,816
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  23,920 23,570
  -2
  537,654
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  15,370 15,360
  -1.98
  3,068,019
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  11,800 11,760
  -1.92
  3,640,948
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  61,410 60,190
  -1.99
  2,595
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  45,510 44,610
  -2
  6,729
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  11,360 11,140
  -1.94
  39,212
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  12,350 12,120
  -1.94
  145,920
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  26,440 25,920
  -1.97
  905
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  2,840 2,800
  -1.75
  2,940,800
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  11,650 11,480
  -1.96
  1,020,791
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  23,380 22,920
  -1.97
  9,863
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  23,040 23,020
  -1.96
  2,639,899
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  15,430 15,220
  -2
  1,490,894
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  11,960 11,740
  -1.92
  358,804
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  6,590 6,400
  -1.99
  13,334,638
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  34,210 33,740
  -1.98
  439,327
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  87,460 86,350
  -2
  422,266
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  18,400 18,150
  -2
  2,103,784
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  26,950 26,420
  -1.97
  2,052
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  17,000 16,670
  -2
  90,708
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  8,180 8,180
  -1.92
  8,324,277
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  5,430 5,390
  -2
  6,015,943
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  12,670 12,420
  -1.97
  9,148
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  42,180 41,660
  -2
  676,745
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  22,520 22,280
  -1.85
  962,313
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  7,010 6,920
  -1.98
  2,447,901
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  14,520 14,230
  -2
  19,305
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  8,270 0
  -11.73
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  40,020 39,420
  -1.99
  399,607
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  40,220 40,220
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  26,900 26,590
  -1.99
  814,572
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  25,190 24,690
  -1.98
  10,367
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  9,900 9,610
  -1.94
  21,368,437
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  31,700 31,090
  -1.99
  59,532
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  16,360 16,040
  -1.96
  43,090
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  35,290 34,590
  -1.98
  8,540
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  35,290 35,290
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  55,300 54,210
  -1.99
  9,308
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  22,710 22,520
  -1.96
  2,266,322
 • فلزات اساسی
  فایرا
  25,420 25,420
  -1.97
  4,303,478
 • فلزات اساسی
  فمراد
  147,510 144,570
  -2
  1,207
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  48,180 47,220
  -1.99
  2,631
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  52,750 51,700
  -1.99
  1,188
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  50,590 49,640
  -1.99
  57,425
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  24,990 24,510
  -2
  68,031
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  4,800 4,710
  -1.88
  63,165
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  54,740 53,670
  -1.99
  18,803
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  25,970 25,670
  -1.99
  821,263
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  76,250 0
  -16.08
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  20,100 19,760
  -1.98
  374,914
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,330 3,360
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  16,690 16,500
  -1.96
  1,235,033
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  2,410 2,380
  -1.65
  8,762,859
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,760 2,720
  -1.81
  2,785,495
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  20,590 20,190
  -1.99
  60,798
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  7,830 7,690
  -1.91
  280,589
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  100,720 100,660
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  40,480 39,680
  -1.98
  2,188
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  23,200 22,740
  -1.98
  1,521
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  32,110 31,830
  -1.97
  866,084
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  24,950 24,460
  -1.96
  7,027
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  291,400 285,580
  -2
  95
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  240,240 235,450
  -2
  640
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  30,550 29,940
  -2
  1,207
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  39,240 38,460
  -1.99
  2,861
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  33,120 32,600
  -1.98
  310,829
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  129,530 126,950
  -2
  1,240
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  35,550 34,840
  -2
  2,431
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  27,740 27,350
  -1.97
  520,621
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  8,170 8,010
  -1.96
  99,202
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  37,680 37,000
  -1.99
  1,367,570
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  14,530 14,250
  -1.99
  86,826
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  26,960 26,440
  -1.97
  51,134
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  3,550 3,490
  0
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  165,470 162,210
  -2
  4,830
 • قند و شکر
  قزوین
  40,190 39,390
  -1.99
  2,728
 • قند و شکر
  قهکمت
  46,510 45,580
  -2
  1,338
 • قند و شکر
  قشهد
  35,620 34,930
  0
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  36,180 35,460
  -1.99
  6,301
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  176,830 175,590
  -2
  181,672
 • قند و شکر
  قمرو
  37,090 36,370
  -1.99
  29,400
 • قند و شکر
  قنیشا
  62,110 60,870
  -2
  438
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  19,090 18,710
  -1.99
  17,897
 • قند و شکر
  قپیرا
  105,900 103,800
  -1.99
  2,380
 • قند و شکر
  قثابت
  72,120 70,690
  -2
  4,820
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  49,440 48,470
  -1.98
  9,315
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  54,560 53,500
  -2
  25,700
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  30,960 30,350
  -1.97
  3,140
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  18,050 17,710
  -1.99
  143,202
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  8,900 8,850
  -1.99
  4,000,476
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  2,580 2,540
  -1.93
  6,485,723
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  28,770 28,200
  -1.98
  11,502
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  28,810 28,250
  -1.98
  17,701
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  10,400 10,200
  -1.92
  66,748
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  363,290 356,040
  -2
  95
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  57,690 56,580
  -1.99
  26,638
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  44,620 44,020
  -1.98
  362,850
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  403,240 395,230
  -2
  761
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  22,110 21,690
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  12,880 12,670
  -1.93
  565,618
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  16,620 16,290
  -1.99
  4,728
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  19,090 18,710
  -1.99
  15,688
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  158,300 155,160
  -2
  2,229
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  3,650 3,580
  -1.92
  124,809
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  22,220 22,060
  -2
  1,425,705
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  20,280 20,010
  -1.96
  1,898,042
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  16,050 15,830
  -1.98
  932,118
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  45,230 44,330
  -1.99
  356
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  150,930 147,920
  -1.99
  72
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  21,940 21,560
  -1.96
  240,356
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  94,340 92,470
  -1.99
  3,250
 • فلزات اساسی
  فلوله
  22,310 21,930
  -1.97
  276,590
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  19,360 19,710
  3.36
  11,369,844
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  9,780 9,650
  -1.93
  1,518,530
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  32,820 32,170
  -1.98
  2,554
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  5,340 5,240
  -1.87
  248,053
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  8,060 7,900
  -1.99
  16,196
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,520 2,470
  -1.98
  194,576
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  89,280 87,530
  -1.99
  9,894
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  112,320 110,290
  -2
  42,543
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  123,650 121,180
  -2
  548
 • منسوجات
  نمرینو
  67,570 68,600
  6
  596,646
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  47,800 47,210
  -1.99
  396,295
 • فلزات اساسی
  فنورد
  209,040 207,490
  -2
  147,824
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  60,960 59,750
  -1.98
  2,654
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  33,880 33,210
  -1.98
  1,609
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  4,780 4,690
  -1.88
  283,724
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  13,330 13,070
  -1.95
  2,483
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  10,330 10,140
  -1.93
  138,401
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  16,640 16,310
  -1.98
  15,823
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  87,620 85,870
  -2
  483
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  98,910 97,110
  -2
  45,279
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  56,570 55,580
  -1.99
  109,839
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  19,840 19,450
  -1.97
  11,873
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  5,960 5,860
  -1.84
  526,374
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  7,970 7,870
  -1.99
  2,542,759
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  9,890 9,700
  -1.92
  7,499
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  40,820 39,390
  -1.99
  6,572,871
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,630 3,570
  -1.92
  1,266,343
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  46,430 45,510
  -1.98
  4,369
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  28,260 27,700
  -1.98
  368
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  16,930 16,810
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  59,690 58,870
  -2
  798,965
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  145,570 142,960
  -1.99
  34,839
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  61,240 60,040
  -1.99
  13,483
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  20,320 19,920
  -1.97
  30,009
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  51,600 54,570
  5.98
  34,117
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  313,710 308,160
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  11,800 11,650
  -1.94
  1,464,811
 • فلزات اساسی
  فسپا
  38,780 38,150
  -1.98
  225,751
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  157,720 154,580
  -2
  782
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  18,910 18,870
  0.59
  2,075,705
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  78,610 77,130
  -1.99
  34,388
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  22,760 22,720
  -1.98
  5,023,455
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  7,790 7,640
  -1.93
  54,511
 • قند و شکر
  قشکر
  3,930 3,860
  -1.78
  60,993
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  44,270 43,400
  -1.99
  8,178
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  138,990 136,220
  -2
  1,331
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  25,280 24,780
  -1.98
  7,711
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,360 2,320
  -1.69
  6,088,458
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  40,260 39,460
  -1.99
  470
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  167,410 164,290
  -2
  20,509
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  10,630 10,430
  -1.97
  318,406
 • فلزات اساسی
  فسرب
  84,690 83,040
  -1.99
  14,022
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  7,950 7,800
  -1.89
  41,560
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  414,270 406,180
  -2
  2,702
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  27,700 27,170
  -1.98
  68,266
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  256,540 251,420
  -2
  517
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  53,410 52,570
  -1.99
  267,826
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  61,870 60,650
  -1.99
  4,915
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  4,780 4,690
  -1.88
  418,464
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  45,060 44,170
  -2
  13,559
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  87,620 85,960
  -2
  28,293
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  83,350 81,700
  -1.99
  2,436
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  19,470 19,160
  -1.99
  503,910
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  24,460 24,220
  -1.98
  1,128,988
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  49,490 49,490
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  3,370 3,330
  -1.77
  4,970,413
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  26,930 26,400
  -1.97
  9,250
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  8,520 8,350
  -2
  44,156
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  4,850 4,760
  -1.86
  186,641
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  23,460 23,460
  -1.96
  9,004,715
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  8,580 8,500
  -1.96
  7,410,967
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  11,110 11,060
  -1.95
  8,218,933
 • مخابرات
  همراه
  26,590 26,180
  -1.98
  844,679
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  14,700 14,700
  -2
  6,988,844
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  76,840 75,780
  -1.99
  403,135
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  42,760 42,350
  -1.99
  638,791
 • فلزات اساسی
  کاوه
  18,040 17,940
  -0.5
  9,693,147
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  6,140 6,040
  -1.95
  1,271,167
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  14,620 14,450
  -1.97
  3,416,178
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  8,830 8,740
  -1.91
  2,721,267
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  8,260 8,100
  -1.94
  330,239
 • محصولات شیمیایی
  جم
  31,100 30,730
  -1.98
  1,267,871
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  23,040 22,700
  -1.99
  653,654
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  22,170 21,740
  -1.98
  56,114
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  9,040 9,030
  -1.95
  10,977,730
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  18,290 17,930
  -1.97
  16,745
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  8,560 8,530
  -1.95
  11,247,027
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  26,540 26,070
  -1.99
  252,405
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  9,000 8,990
  0
  5,702,774
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  36,370 35,650
  -1.98
  1,267
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  48,850 48,320
  -1.99
  1,250,789
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  5,810 5,730
  -1.88
  1,951,676
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  17,410 17,150
  -1.94
  793,181
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  177,730 176,260
  -2
  185,532
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  125,610 123,800
  -1.99
  244,190
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  49,260 49,170
  -1.99
  1,846,089
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  6,030 6,060
  -1.46
  11,895,712
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  75,040 73,650
  -2
  90,514
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  10,220 10,210
  -0.29
  909,357
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  66,090 64,780
  -2
  5,297
 • فلزات اساسی
  فسازان
  34,670 34,010
  -1.99
  61,871
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  64,260 63,600
  -1.55
  243,299
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  9,450 9,310
  -2
  3,569,336
 • فلزات اساسی
  کویر
  22,800 22,350
  -1.97
  11,357
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  60,630 59,490
  -1.98
  1,665,255
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  22,000 21,560
  -2
  14,176
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  5,840 5,750
  -1.88
  1,194,316
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  26,730 26,210
  -1.98
  30,710
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  275,430 275,430
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی2
  275,430 275,430
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  275,280 269,930
  -2
  6,728
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  15,000 15,010
  0.07
  15,073,568
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  14,350 14,080
  -1.95
  62,610
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  5,390 5,290
  -1.86
  181,094
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  2,370 2,330
  -1.69
  849,180
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  10,400 10,400
  0
  5,065,402
 • سرمایه گذاریها
  وساشرقی
  970 960
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  1,070 1,050
  -1.87
  11,087
 • سرمایه گذاریها
  وسیلام
  1,240 1,220
  -1.61
  5,000
 • سرمایه گذاریها
  وسبوشهر
  1,260 1,240
  -1.59
  10,401
 • سرمایه گذاریها
  وسخراج
  2,220 2,180
  -1.8
  5,500
 • سرمایه گذاریها
  وسرضوی
  1,030 1,010
  -1.94
  135,369
 • سرمایه گذاریها
  وسخراش
  1,370 1,350
  -1.46
  4,000
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,420 1,400
  -1.41
  7,591
 • سرمایه گذاریها
  وسیستا
  770 760
  -1.3
  13,300
 • سرمایه گذاریها
  وسفارس
  1,030 1,010
  -1.94
  35,000
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,410 1,390
  -1.42
  10,450
 • سرمایه گذاریها
  وسکرد
  740 730
  -1.35
  70,808
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  1,030 1,010
  -1.94
  5,030
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  1,260 1,240
  -1.59
  5,000
 • سرمایه گذاریها
  وسکهبو
  1,130 1,110
  -1.77
  9,050
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  780 770
  -1.28
  123,394
 • سرمایه گذاریها
  وسلرستا
  900 890
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسمازن
  970 960
  -1.03
  15,707
 • سرمایه گذاریها
  وسمرکز
  1,400 1,380
  -1.43
  1,000
 • سرمایه گذاریها
  وسیزد
  1,280 1,260
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامید
  1,570 1,550
  -1.9
  5,273,711
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  1,040,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  999,900 999,900
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  974,000 974,000
  1.99
  500
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  980,000 980,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  1,005,000 1,005,000
  0.5
  10
 • مخابرات
  صخابر102
  984,582 990,000
  0
  42,646
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  965,392 965,392
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا412
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  983,371 983,371
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  942,000 942,000
  -1.57
  200
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  955,707 960,000
  0.83
  11,000
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  49,293 49,293
  0
  110
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  940,779 941,000
  -5.43
  95
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  998,235 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  974,500 974,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  970,000 970,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  979,379 955,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها012
  985,000 985,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  973,000 973,000
  0.83
  200
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  932,800 932,800
  6
  5,000
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران412
  954,500 954,500
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران012
  970,300 970,300
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد412
  1,026,700 1,026,700
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  900,351 900,351
  -0.93
  200
 • محصولات شیمیایی
  صفارس037
  1,044,500 1,044,500
  -0.05
  100
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل039
  998,898 1,000,010
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل309
  1,060,000 1,060,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا311
  995,556 1,000,000
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  صنفت311
  980,000 980,000
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس ت.ف0011
  1 1
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  60,791 60,062
  -2
  332,616
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  23,662 23,191
  -2
  8,556
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  19,491 19,103
  -2
  5,195
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  147,500 144,994
  -2
  51,702
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  13,152 12,889
  -2
  4,473
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  3,836 3,765
  -1.98
  832,187
 • فلزات اساسی
  فولای
  51,781 50,746
  -2
  425
 • هتل و رستوران
  سمگا
  26,947 26,415
  -2
  24,141
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  15,410 15,128
  -2
  273,473
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  21,867 21,520
  -2
  534,413
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  16,603 16,272
  -2
  8,442
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  178,333 177,601
  -1.59
  436,516
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  35,555 34,845
  -2
  1,719
 • فلزات اساسی
  میدکو
  30,213 29,630
  -2
  138,389
 • فلزات اساسی
  ذوب
  4,046 3,971
  -2
  1,914,305
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  5,019 4,920
  -1.99
  90,702
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  148,406 152,727
  3.02
  219,006
 • قند و شکر
  قشیر
  25,993 25,480
  -2
  25,481
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  77,617 76,070
  -2
  4,379
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  95,986 94,068
  -2
  216
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  49,089 49,000
  -1.53
  12,766,464
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  104,515 102,533
  -2
  24,938
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  26,024 25,578
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  20,971 20,555
  -2
  15,319
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  92,265 90,439
  -2
  5,585
 • فلزات اساسی
  زنگان
  105,795 103,688
  -2
  2,079
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  80,038 78,701
  -2
  104,413
 • فلزات اساسی
  فزرین
  30,380 30,209
  -2
  1,159,747
 • قند و شکر
  قچار
  92,977 92,960
  1.52
  844,001
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  75,450 75,446
  -2
  1,144,350
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  8,021 7,862
  -1.99
  29,713
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  21,155 20,900
  -2
  931,770
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  36,107 35,411
  -2
  49,231
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  35,181 34,380
  -1.47
  1,228,341
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  28,303 27,746
  -2
  28,742
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  69,944 69,998
  0.51
  747,784
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  68,475 67,595
  -2
  260,182
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  59,653 58,892
  1.53
  2,426,456
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  12,529 12,285
  -1.99
  103,098
 • فلزات اساسی
  هرمز
  13,066 12,896
  -2
  3,293,930
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  29,442 28,953
  -2
  290,000
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  85,937 85,014
  -2
  284,675
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  8,476 8,319
  -1.99
  430,352
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  28,140 27,580
  -2
  6,510
 • فلزات اساسی
  ارفع
  12,424 12,387
  -1.99
  5,047,390
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  10,278 10,074
  -1.99
  14,806
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  18,104 18,042
  -2
  2,366,722
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  25,171 24,678
  -2
  39,004
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  8,722 8,549
  -1.99
  46,672
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  13,744 13,470
  -1.99
  5,069
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  16,133 16,032
  -2
  2,180,844
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  21,721 21,292
  -2
  26,148
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  13,255 12,990
  -2
  5,007
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  40,439 39,816
  -2
  285,334
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  43,141 42,285
  -2
  7,747
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  19,192 18,847
  -2
  260,086
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  39,466 38,678
  -2
  1,213
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  2,383 2,338
  -1.97
  912,721
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  67,580 66,320
  -2
  50,689
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی